Taylor Seaton

Born: 07/16/1990

Hometown:  Avon, CO

Home Mountain: Vail, Cardrona

Sponsors: Uvex, dermatology, atomic, Tyrolia, Virtika, Montucky Cold Snacks, Athletic Club at the Westin

Instagram: @taylorseaton

Written Content W/ La Fam

Follow Us NOW

  • White YouTube Icon
  • Facebook - White Circle
  • Vimeo - White Circle
  • Instagram - White Circle

Contact at