Dale Talkington

Born: 2/14/1992

Hometown:  Weston, VT

Home Mountain: Brighton, UT

Sponsors: O 'Neill, Nordica, Buff

Instagram: @daletalkington

Follow Us NOW

  • White YouTube Icon
  • Facebook - White Circle
  • Vimeo - White Circle
  • Instagram - White Circle

Contact at