Ben Moxham

Born:  12/30/1988

Hometown: Boise, ID 

Home Mountain: Tamarack, ID

Sponsors: Armada, SPY, Sports creel shop, Mo Pros

Instagram: @ben_moxham

Follow Us NOW

  • White YouTube Icon
  • Facebook - White Circle
  • Vimeo - White Circle
  • Instagram - White Circle

Contact at